Foireann Cispheile na hÉireann

Tá ‘Cap’ sa Chispheil faoi 15 á bhronnadh ar Niamh Ní Chonchúir ar an Satharn. Comhghairdeas Niamh.

Comóradh 1916, Dé Céadaoin

Tá ancaire bhád an Aud linn i bPobalscoil Chorca Dhuibhne faoi láthair mar chuid dár gClár Comórtha 1916. Ar taispeántas chomh maith, tá iarsmaí de chuid Ruairí Mhic Easmainn agus Tomás Ághas. Beidh an taispeántas linn ar iasacht as seo go dtí Dé hAoine. Ná dearmad go bhfuil an tOllamh Diarmaid Ferriter (UCD) ag tabhairt léacht anocht dár dteideal  ‘1916: New Perspectives, Old Rows’ . Fáilte roimh gach éinne.

Comóradh 1916, Trá na Beannaí

21 Aibreán, 2016

Céad bliain go dtí an lá ó gabhadh an tUasal Ruairí Mhic Easmainn, chuaigh scoláirí ón bPobalscoil go hÓcáid Chomórtha i gcuimhne dó ar Thrá na Beannaí, Co. Chiarraí.  Ghabh Constáblacht Ríoga na hÉireann an tUas Ruairí Mhic Easmainn ar an trá, áit ar tháinig sé i dtír i bhfomhuireán Gearmánach.  Bhí Robert Monteith and Daniel Bailey ina theannta. Níor éirigh leo bualadh leis an Aud mar a bhí beartaithe.  Bhí 20,000 gunna ar bord na loinge sin d’Éirí Amach na Cásca. Cuireadh Ruairí Mhic Easmainn i bpríosún i Sasana. Cuireadh ar a thriail é ina dhiaidh sin agus daoradh chun báis é ar an 3 Lúnasa 1916 i bpríosún Pentonville.

Searmanas foirmiúil Stáit a bhí ann leis an Uachtarán Micheál D. Ó hUiginn i láthair chomh maith le baill d’Óglaigh na hÉireann, ionadaithe polaitiúla áitiúla agus náisiúnta agus daoine muinteartha na bhfear a tháinig i dtír céad bliain ó shin. Léigh an t-aisteoir Declan McCarthy óráid Casement ag an searmanas agus sheinn an Cór Náisiúnta Pobail ó Shiamsa Tíre an t-amhrán Róisín Dubh. Bhí Ciarán Mac Gearailt ón bPobalscoil ag canadh sa chór.

Eochairaitheasc an Uachtaráin  https://static.rasset.ie/documents/news/presidential-address-banna-strand.pdf

Róisín Dubh á sheinnt ag Siamsa Tíre https://www.youtube.com/watch?v=NhREZgQL0cI

Ealaín

Céiliúradh  ar  ‘Saol Rianú’

Dé Máirt 26ú Aibreán, 2:40 in.

Beidh Mary Hanley ó CNPPT i láthair

https://drive.google.com/a/pcd07.ie/file/d/0B6dRzHkrl_MBZjdTVk1DXzhYOFE/view?ts=5717b08b

 

Clár Comórtha 1916, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

 

3, 4 & 5 Bealtaine, 2016

Mar chuid de Chomóradh 1916 i bPobalscoil Chorca Dhuibhne, beidh sraith léachtaí ar siúl le haoichainteoirí iomráiteacha. Reáchtálfar na léachtaí idir an 3ú agus an 5ú Bealtaine agus beidh Taispeántas Cuimhneacháin 1916 chomh maith le Ceolchoirmeacha ar siúl chomh maith.

Dé Máirt, 3 Bealtaine 2016, 7 i.n.:

Joe O’Toole- ‘Dingle during the Four Wars between 1914 and 1923’

Dé Céadaoin, 4 Bealtaine 2016, 7 i.n.:

An tOllamh Diarmaid Ferriter (UCD), ‘1916: New Perspectives, Old Rows’

Déardaoin 5 Bealtaine 2016, 7 i.n.:

Dr. Tim Horgan, ‘Events in Kerry Easter Week’

Ceol & Rince

Beidh taispeántaisí ceoil agus rince na haon oíche. I measc na n-aíonna a bheidh ar stáitse, beidh an sár-rinceoir David Geaney, Banna Ceoil Fíf & Druma Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus Amhránaithe Óga na Scoile le dreas amhráin traidisiúnta na Réabhlóide chomh maith le hamhráin nua-chumtha dá gcuid fhéin.

Fáilte roimh chách!

Táille: Saor in aisce ach fáilte roimh shíntiús.

1 of

Fiontar 2016

Ó thús na bliana bhí rang dúbailte Fiontar ag muintir na hidirbhliana chun mionghnólacht a bhunú a chuirfeadh earra nó seirbhís ar fáil don phobal.

Thángamar ar fad suas le smaointe éagsúla i ngrúpaí nó inár n-aonar. Bhí 11 grúpa ar fad ann i mbliana, cuid acu le 5-6 duine agus grúpaí eile déanta suas de thrádálaithe aonair. Samplaí de chuid de na smaointe ná Leabhrán Spraoi Chiarraí Thiar, Cluiche Boird bunaithe ar Chaid Gaelach, fearas a chabhródh le compord agus tú ag rith agus smaoineamh eile ná láimhíní caide.

An aidhm a bhí againn ar fad ná ár ngnólachtaí a bheith ullmhaithe do mhí Márta mar bhí dhá chomórtas eagraithe an mhí sin, ceann acu eagraithe ag Junior Achievement Ireland agus an ceann eile eagraithe ag Bord Fiontair Contae & Cathrach.

Bíonn ana-chuid oibre agus eagrúcháin i gceist chun mionghnólacht a bhunú. Bhí orainn taighde margaidh a dhéanamh ionas go mbeadh eolas againn mar gheall ar ár n-iomaitheoirí agus bhí orainn cinntiú go raibh éileamh ann d’ár dtáirgí. Nuair a bhí an t-eolas ar fad bailithe, chuireamar an táirge ar fáil trí na hamhábhar a cheannach agus iad a chur le chéile. Bhí margaíocht le déanamh againn chun ár dtáirgí a chur i láthair an phobail. Cabhair mhór iad na meáin shóisialta mar tá siad saor in aisce. Nuair a bhí sé sin ar fad déanta, d’ullmhaíomar plean gnó leis an eolas ar fad atá luaite thuas chun an obair ar fad a bhí déanta againn a chur i láthair.

Ar an 4ú lá de mhí Márta bhí an comórtas Fiontar a d’eagraigh Bord Fiontar Contae & Cathrach ar siúl in IT Thrá Lí. Bhí thart ar 3,000 scoláire i láthair ó scoileanna éagsúla timpeall an chontae. Ghlac 4 ghrúpa ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne páirt sa chomórtas seo. Bhí orainn taispeántas a dhéanamh chun ár dtáirgí a chur i láthair. Bhí agallamh againn leis na moltóirí chun ár mionghnólacht a mhíniú. Bhí rath ar mhuintir na Pobalscoile mar bhuaigh an grúpa ‘Race for Sam’ agus ‘Cosaint’  an duais Gaeilge. Bhaineamar ana-shult as an lá.

An tseachtain ina dhiaidh ar an 10ú lá de mhí Márta bhí an comórtas Junior Achievement ar siúl. Ghlac grúpaí ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, Coláiste Íde agus scoil ó Chorcaigh páirt sa chomórtas.  Bhí spás curtha ar fáil do gach grúpa chun taispeántas a dhéanamh agus bhí orainn caint a ullmhú chun ár ngnólachtaí a mhíniú don lucht éisteachta agus do na moltóirí. Bhuaigh trí grúpa an duais ‘Highly Commended’, sin iad ‘Briosca Cliste’ ó Choláiste Íde agus ‘Party Planners’ agus ‘Race for Sam’ ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne. Buaiteoirí an chomórtais ná ‘Leabhar C.G.A.T.’ ó Chorcaigh agus ‘Cosaint’ ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne.

Mholfainn do gach duine triall a bhaint as mionghnólacht a bhunú mar tagann forbairt ar do scileanna comhoibrithe agus cumarsáide agus foghlaimíonn tú conas freagracht a bheith agat as gnólacht. Bhaineas ana-shult as an mbliain agus táim buíoch as an taithí a thug sé dom.

Dea-scéala

Tá an scoil tar éis feisteas peile do chailíní a bhuachtaint i gcomórtas Lidl.

Ord Reatha lá ceiliúrtha Forógra 1916 agus Ardú an Bhrait – Dé Máirt 15 Márta

 

  1. Is féidir leis na daltaí dul ar ais go dtí a rang ag 11.15. Beidh cóip d’Amhrán na bhFiann le tabhairt do gach dalta.
  2. Beidh an Banna Ceoil thíos staighre. Glaofar gach rang amach agus baileoidh siad taobh thiar don mBanna Ceoil. Bliain 1 ar dtús, Bliain 2 ansin agus mar sin de. Tiocfaidh na múinteoirí amach leo.
  3. Máirseálfaidh an scoil ar fad amach taobh thiar den mBanna Ceoil.

Nuair atá gach duine socraithe taobh amuigh rachaidh rudaí ar aghaidh mar seo:

  1.  Fáiltiú ó Phádraig Firtéar
  2. Scéal Bhrat na hÉireann
  3. Forógra 1916 á léamh
  4. Forógra 2016 á léamh
  5. Ardú an Bhrait le Pádraig Firteár
  6. Amhrán na bhFiann

Feachtas Bailithe Airgid ar mhaithe ar PCD

A Thuismitheoirí/Caomhnóirí, a chairde,

I mbliana beimid ag obair i gcomhpháirtíocht le Cumann Rothaíochta Chorca Dhuibhne a eagraíonn Dúshlán Rothaíochta Chorca Dhuibhne.

Tá dá phríomhrogha ann – 75 míle nó 35 míle ach tá cúrsaí neamhoifigiúla níos giorra ar fáil chomh maith – 25 míle nó 8 mhíle.

Is ar an Satharn 30 Aibreán, 2016 ag a 9:00a.m. a bheidh sé ar siúl.

An costas iontrála do dhaoine fásta ná €30 agus €10 do leanaí scoile.

Tá geallúint fachta againn ó C.R.C.D. go dtabharfar pé airgead a bhailíonn an Phobalscoil roimh Dé hAoine, 23 Aibreán d’áiseanna spóirt sa scoil.

Faoi iamh tá an fhoirm iarratais.

Breis eolais le fáil ón oifig nó oifigigh an Chumainn Rothaíochta – Cian Ó hUiginn 086  6044274,  Bríd Uí Ghrainbhéil 087 1346566, Marc Lucas 085 1220182, Micheál Ó Conchúir nó Seanachán Mac Gearailt.

___________________________________________________________________________________

 

Re: Fundraising Event:

We have teamed up with Cumann Rothaíochta Chorca Dhuibhne who organizes the annual Dingle Peninsula Cycling Challenge.

C.R.C.D. have agreed to contribute 100% of any entrance fees received by Pobalscoil Chorca Dhuibhne before Friday 23rd April to our sports facilities.

There are two main route options – 75 miles or 35 miles. (Shorter unofficial options also exist of 25 miles or 8 miles)

The event will take place on Saturday 30th April 2016 at 9a.m. (May Bank Holiday weekend). The entrance fee for adults is €30 and €10 for school children. Food and refreshments etc. will be provided on the day.

Please find attached application form.

Further information is available from the Pobalscoil office or from Dingle Cycling Club officers Cian Ó hUiginn 086  6044274,  Bríd Uí Ghrainbhéil 087 1346566, Marc Lucas 085 1220182, Micheál Ó Conchúir or Seanachán Mac Gearailt.

 

Feachtas bailithe airgid ar mhaithe le Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Dúshlán Rothaíochta Chorca Dhuibhne 2016

Dingle Peninsula Cycle Challenge 2016

2 rogha – 75 míle nó 35 míle

2 choices – 75 miles or 35 miles

 

Am agus Dáta:  An Satharn 30 Aibreán 2016 ag 9:00r.n./Saturday 30th April 2016 at 9a.m.

 

An Turas Fada/Full Event

Cuid 1/ Section 1: An Daingean-Camp-Connor Pass- An Daingean (40 miles)

Cuid 2/Section 2: An Daingean – Ceann Sléibhe – Cuas – An Daingean  (35 miles)

 

An Turas Gearr/Short Route

An Daingean – Ceann Sléibhe – Cuas – An Daingean (35miles)

 

Foirm Iarratais/Application Form

Costas/Entrance fee €30. Cumann Rothaíochta Chorca Dhuibhne has agreed to give the full fee of €30 to Pobalscoil Chorca Dhuibhne. (Ba chóir aon seic a dhéanamh amach chuig ‘Cumann Rothaíochta Chorca Dhuibhne’

Ainm/Name:    _________________________________

Sloinne/Surname: _________________________________

Seoladh/Address:        _________________________________

                                    _________________________________

                                    _________________________________

R-Phost/Email:           _________________________________

Fón Póca/Mobile         _________________________________

Breis eolais/ further information ó Chian Ó hUiginn 086  6044274,   Bríd Uí Grainbhéil 087 1346566, Marc Lucas 085 1220182, Micheál Ó Conchúir nó Seanachán Mac Gearailt

facebook@dinglecyclingclub

Ríomhphost/Email:  dinglecyclingclub2012@gmail.com

By participating, you agree to the following: I am medically fit to participate in this event. I will abide by the Rules of the Road. I understand and agree that I participate in this VOLUNTARY CYCLE entirely at my own risk, that I must rely on my own ability in dealing with all hazards and ride in a manner which is safe for myself and all others. I accept that the function of the cycle stewards is to indicate direction and that I must decide whether my movements are safe. I agree and accept that no liability whatsoever shall attach to the Event Organisers, any Event Official, Cycle Sponsors, Benefitting Charities or Cycling Ireland in respect of any injury, loss or damage suffered by me or by any reason of this Event, however caused. I have read, understand and accept the rules pertaining to this cycling event.

Síniú (Signature): ________________________________  Dáta (Date): ____________

 

Please forward application form and entrance fee to: Pobalscoil Chorca Dhuibhne before Friday 23 April 2016.

Ranganna Oíche – Fómhar 2016

Fótagrafaíocht/Photography                      Dé Máirt              6 – 8pm                8 wk       €100

Ealaín / Art                                                     Dé Máirt              7 – 9pm                8 wk       €100

Ullmhúchán Portfolio                                  Dé Máirt              7 – 9pm                8 wk        €100

Japanese Jujutsu Self

Defence/ Féinchosaint                                  Dé Céadaoin      7.30-9pm             8 wk       €75

 

Potadóireacht /Ceramics                              Dé Céadaoin      6.30 8.30pm        8 wk        €100

Cócaireacht/Cookery                                     Dé Céadaoin      7-9pm                   8 wk       €100

Aeróbaic /Aerobics                                         Déardaoin           7 – 8 pm              6 wk       €40

Gaeilge                                                              Déardaoin           7 – 9 pm              8 wk       €100

ECDL                                                                 Déardaoin           7 – 9 pm              8 wk       €100

Adhmadóireacht                                              Déardaoin           7 – 9 pm              8 wk       €100

Zumba                                                                Dé Luain              7.00                      8 wk       €80

Pilates                                                                 é Luain               6.00

Teagmháil : Bríd 089 4937172    bl@pcd07.ie