Pobalscoil

Chorca Dhuibhne

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine

Fáilte agus fiche romhat go dtí Pobalscoil Chorca Dhuibhne.

Is é ár mana ná ‘Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine’

Tá an scoil ag cur iar-bhunoideachas lán-Ghaeilge ar fáil do phobal Chorca Dhuibhne. Tá freastal á dhéanamh ar réimse leathan cumais ag tacú le hoideachas don dalta ina iomláine i dtimpeallacht atá aireach agus ómósach.  Táimid thar a bheith buíoch don fhoireann, do na scoláirí, dá dtuismitheoirí agus do gach éinne i bpobal na scoile a chuidigh le héiteas scoile dearfach a chothú ó osclaíodh na doirse i mí Mheán Fómhair, 2007.

Welcome to Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Our motto is ‘Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”

The school provides a Post Primary education through the medium of Irish in the Corca Dhuibhne area. We are sincerely grateful to the staff, students, parents and everybody in the School Community for helping build a positive school ethos since our foundation in September 2007. We work together to ensure that young people entrusted in our care will grow and achieve their full potential in a respectful and caring environment.

Every effort is made to meet the spiritual and educational needs of the pupils in the School Community where the pastoral care of the students is of great importance.

Fógraí

Bígí linn! Íoslódálaigí Aip na Scoile

×

Gailearaí

Cóipcheart 2024 Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Gach ceart ar chosnamh