1. Is féidir leis na daltaí dul ar ais go dtí a rang ag 11.15. Beidh cóip d’Amhrán na bhFiann le tabhairt do gach dalta.
  2. Beidh an Banna Ceoil thíos staighre. Glaofar gach rang amach agus baileoidh siad taobh thiar don mBanna Ceoil. Bliain 1 ar dtús, Bliain 2 ansin agus mar sin de. Tiocfaidh na múinteoirí amach leo.
  3. Máirseálfaidh an scoil ar fad amach taobh thiar den mBanna Ceoil.

Nuair atá gach duine socraithe taobh amuigh rachaidh rudaí ar aghaidh mar seo:

  1.  Fáiltiú ó Phádraig Firtéar
  2. Scéal Bhrat na hÉireann
  3. Forógra 1916 á léamh
  4. Forógra 2016 á léamh
  5. Ardú an Bhrait le Pádraig Firteár
  6. Amhrán na bhFiann