Creative Engagement 2015 – Cluas le hÉisteacht

https://vimeo.com/145985963

Próiseas rannpháirteach, comhoibríoch, a lean ar feadh bliana ab ea é ‘Cluas le hÉisteacht’ idir an rang ealaíne i mbliain a dó i bPobalscoil Chorca Dhuibhne, an Daingean; an Múinteoir Ealaíne Brenda Ní Fhrighill agus an tEalaíontóir Maree Hensey. Fuair an tionscnamh seo tacaíocht ón bPáirtíocht Chruthaitheach, CNPTT.

Lárnach sa tionscnamh bhí iniúchadh ar fhuaim, ar an bhfuaimdhreach, ar éisteacht, ar tharrac, ar an srathú agus ar an gcumarsáid. Le linn an phroiséis, tháinig  misneach chuig na daltaí agus iad á gcur féin in iúl sa tarrac agus ag baint triail as modhanna difriúla. Thugadar cluas le héisteacht dá rithim pearsanta féin agus dá bharr, chruthaíodar saothar a bhí mothálach agus a spreag smaointe agus a bhí pearsanta dóibh féin. Tá siad níos inniúla anois sa chumas atá acu teanga a úsáid, iad féin a chur in iúl agus éisteacht go gníomhach.

Sound Recording: Taifeadadh fuaime

Soundscape: Fuaimdhreach

Listening: Éisteacht

Mark making :Tarrac

Communication: Cumarsáid

Collaboration: Comhoibriú

Experimental approach: Cur chuige trialach

Creative Engagement 2014 – Ár Ré-na

Creative Engagement 2013 – Threads of Engagement-IMRAM

 

                           

 

Junk Kouture 2013

 

                            

 

Creative Engagement 2012 – Creative Exposure