Treoirchomhairleoireacht: Scoláireachtaí Quercus

Bhí Brendan Tuohy inár láthair inniu ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh chun treoir a chur ar dhaltaí i mBliain 6 maidir le foirmeacha iontrála don Scoláireacht Quercus a líonadh isteach. Baineann na scoláireachtaí le ana-chuid réimsí éagsúla buanna – ceol, rince, spórt, acadúlacht, fiontraíocht ina measc. Táimid ana-bhuíoch do Bhrendan as a chuid comhairle.

Badmantan

Comhghairdeachas le foireann badmantain na mbuachaillí a faoi 16 a bhuaigh Craobh an Chontae agus foireann chailíní faoi 16 a tháinig sa dara áit.

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain, 2017

Comhghairdeachas leis na foirne díospóireachta a ghlac páirt sa chraobh réigiúnach de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain le déanaí. Tá an fhoireann sinsir ag dul ar aghaidh go Craobh na hÉireann ag deireadh mhí Eanáir 2017.

http://www.gael-linn.ie/nuacht?nid=619

Siansa 2017

Comhghairdeachas leis an ngrúpa Traid PCD atá imithe ar aghaidh go dtí an babhta leathcheannais den chomórtas Siansa. 

Aibhín Starr Ní Bheaglaoich

Ciaran Mac Gearailt

Eoghan Mac Gearailt

Liam Ó Beaglaoich

Máirtín Ó Cathasaigh

Nicole Ní Dhubhshláine

Orla Ní Bheaglaoich

Tara Nic Gearailt

Tríona Ní Shúilleabháin

 

Sky Sport

Sheol Sky Sports Stephen McDonnell, captaein fhoireann iomaíochta Chorcaí, chun na scoile. Bhí sé ag caint le daltaí faoi mheabhairshláinte an duine sa spórt agus ar scoil.

 

Corn Uí Mhuirí

Cluiche

PCD i gcoinne Naomh Fachtna, An Sciobairín,  Dé Céadaoin,  16ú Samhain  sa Ráth Mhór ag 1.30 i.n.

Scoláireacht Quercus ó UCC, 2016

Beidh scóláireacht Quercus á bhronnadh ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ar Mhuireann De Hóra, iarscoláire na Pobalscoile. Comghairdeachas.

https://www.ucc.ie/en/quercus/about/academic/

 

 

Corn Uí Shúilleabháin

26/10/2016

Cluiche Ceannais inniu i bPáirc Aibhistín de Staic ag tosú ar  1:30 i.n. inniu.

Pobalscoil Chorca Dhuibhne i gcoinne Coláiste Bhréanainn, Cill Airne

Go n-éirí libh

Coelchoirm ‘Joseph’

Ar siúl i Siamsa Tíre. Do dhaltaí ceoil. cast-of-joseph-650x352  Go n-éirí le Máirtín Ó Cathasaigh sa seó.

Scoláireacht

Bunaíodh Scéim Naughton sa bhliain 2008 chun tacú agus cur le staidéar ar an Eolaíocht, Innealtóireacht, Teicneolaíocht agus Matamaitic ag an 3ú leibhéal in Éirinn.

I mbliana, bhronn Fondúireacht Naughton 35 scoláireacht ar shár-scoláirí ó na fiche sé contae in Éirinn. Bronnadh ar a laghad ceann ar scoláire amháin ó gach contae.

Bronnadh scoláireacht acu seo ar Mhuireann de hÓra ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis. Is fiú €5,000 sa bhliain é faid is a bheidh sí ag staidéar dá bunchéim.  Bronnadh €1,000 ar an bPobalscoil i dtreo treallaimh do shaotharlann Eolaíochta na scoile.