Guímid anseo i bPobalscoil Chorca Dhuibhne, Nollaig mhór mhaith oraibh go léir agus athbhliain faoi mhaise.