Le 20 bliain anuas tá daltaí na Pobalscoile agus roimhe sin daltaí na Mainistreach ag bailiú gach Nollaig do Naomh Uinseann de Pól an Daingin. I mbliana níl siad in ann é seo a dhéanamh sa ghnáthshlí timpeall an bhaile, de bharr na paindéime. É sin ráite, ba mhaith linn leanúint leis an nós, ach ar líne i mbliana. D’eagraíomar suíomh Gofundme chun bailiúchán a dhéanamh don Charthanacht an-tábhachtach seo. Tá an nasc thíos agus tá sé ar shuíomh idirlín na scoile ag www.pcd07.ie. Beidh na haon rud a bhaileofar ar líne ag dul chucu. Buíochas ó chroí as an tacaíocht ar fad agus ba dheas linn beannachtaí na Nollag a ghuí ar gach éinne.
Nasc Gofundme: https://www.gofundme.com/f/pcd-i-gcir-naomi-uinseann-de-pl

For the last 20 years the pupils of Pobalscoil Chorca Dhuibhne and
previous to that students from the Monastery have been collecting
for the Dingle branch of Saint Vincent de Paul every Christmas.
This year the pandemic means that the students can’t collect in
town as normal. We would still like to continue this tradition and
have moved it online this year, by setting up a Gofundme page. The
link is below and it is also on the school website at www.pcd07.ie
All funds raised will be passed on to this vital charity.
We appreciate the support and we wish you all a happy and
peaceful Christmas. 
https://www.gofundme.com/f/pcd-i-gcir-naomi-uinseann-de-pl

Le buíochas,
Éamonn Mac Muiris
Príomhoide