Tá Léamhatón/Readathon á eagrú i gcomhair Mí Feabhra ar feadh mí amháin agus táimid ag súil go nglacfaidh tuismitheoirí, múinteoirí agus scoláirí páirt ann chomh fada agus is féidir. Beidh sé ag críochnú ar an 5 Márta – World Book Day- Tá súil againn go mbeidh sibh ar fad ábalta urraíocht €1 a fháil ar gach leabhar a léann sibh

Léamhatón

Tar go dtí an leabharlann /203 Déardaoin an 5 Feabhra i gcomhair cárta urraíochta ó Mháire Ní Normaoile.

Airgead ón Readathon- leabhair nua don leabharlann agus carthanas éigin ainmnithe ag an scoil