Pobalscoil Chorca Dhuibhne

 Páirc Peile agus Raon Reatha
Football Pitch and Running Track

 

Míle buíochas do gach duine / eagraíocht / gnó a thug tacaíocht dúinn go dtí seo.
Tá €43,000 bailithe, deontas €25,000 ceadaithe, €32,000 eile le bailiú go fóill.
Our gratitude to every individual / organisation / business that has supported us to date.
€43,000 has been donated, €25,000 grant approved and a shortfall of €32,000.

Le do thacaíocht beidh páirc imeartha / raon reatha ar árdchaighdeán ag ár scoláirí.
With your help our students will have a first class playing field / running track.

Síntiús go dtí an scoil nó ag
Banc na hÉireann: BIC BOFIIE2D
IBAN IE83 BOFI 9057 0766 001145
Gach eolas ó [email protected]

Donations welcome at the school or at
Bank of Ireland BIC BOFIIE2D
IBAN IE83 BOFI 9057 0766 001145
Information from [email protected]

Ar scáth a chéile. PCD abú!

Tom O Donoghue 2014 Corn Ui Ogain (171) Tom O Donoghue 2014 Corn Ui Ogain (158)