Bhronn Tommy Grffin seic  € 1,518 a bailíodh ó Chomórtas Peile bliantúil Tommy Griffin ar  Phobalscoil Chorca Dhuibhne chun cabhrú le forbairt na pairce nua caide/raon reatha ag an scoil.