Bhronn Comharchumann Dhún Chaoin €1000 ar Phobalscoil Chorca Dhuibhne ag Cóisir na Nollag an Pharóiste oíche Dé Sathairn seo caite chun cabhrú le forbairt na páirce caide nua ag an scoil.  Sa phictiúr tá, ó chlé, Cathaoirleach an Chomharchumainn, Seán Ó Cinnéide, agus Príomhoide na Pobalscoile, Pádraig Firtéar.