Bhronn Garvey’s seic  €5,000 ar  Phobalscoil Chorca Dhuibhne chun cabhrú le forbairt na páirce caide/raon reatha nua ag an scoil.