Bhailigh Emma airgead do Bhrú Cholumbanus (ionad lóistín do ghaolta éinne atá ana-bhreoite san ospidéal i gCorcaigh) agus bronnadh an duais seo uirthi as a cuid iarrachtaí. Táimid ana-bhródúil aisti.