Dé Céadaoin
12:00 i.n.: Seó Drámaráma 1. Léiriú san iarnóin. Is do na bunscoileanna amháin é seo.
7:30 i.n. – Seó Drámaráma 2. Oscailte do chách

Déardaoin
7.30pm: Seó Drámaráma 3. Oscailte do chách