Bhailigh daltaí ón tríú bliain €1, 375, ar mhaithe le Cumann Naomh Uinseann de Pól, sa Daingean i rith na Nollag. Tá siad fíor-bhuíoch do mhuintir na háite a bhí chomh fial leo.