Téann grúpaí de cheathrar scoláire síos go dtí an ospidéal gach lá.  Bíonn orainn briseadh suas i mbeirteanna chun dul go dtí Ionad Bhréannain agus Ionad Eibhlís. Bímid ag labhairt agus ag imirt cluichí leis na daoine ann ar feadh uair an chloig. Bíonn na daoine ar mhuin na muice nuair a chíonn siad sinn ag teacht. Insíonn siad scéalta dúinn faoina saol fadó dúinn.  Bainimid ana-thaitneamh as ár gcuairt