PCD 45 v Meánscoil na Toirbhirte, Cill Áirne 42.  PCD abú