Pobalscoil Chorca Dhuibhne   31   Meánscoil n a Toirbhirte, Trá Lí   11