Tá Pobalscoil Chorca Dhuibhne ag iarraidh earraí cuimhneacháin 1916 a fháil ar iasacht le haghaidh imeachtaí comórtha 1916, a bheidh ar siúl sa scoil i rith na seachtaine 2 – 6 Bealtaine, 2016. Glacfaimid go fonnmhar le earraí ón am sin a bhaineann le Corca Dhuibhne nó lasmuigh.  Samplaí den saghas ruda atá ag teastáil ná grianghraifeanna, sleamhnáin, scannáin, cartaí poist, comhfhreagras, leabhartha gearrthóg, altanna nuachtán, cláir, foilseacháin, nuachtlitreacha, bileoga eolais, leabhráin, póstaeir, bratacha, boinn, ribíní, bioráin, feistis, bratanna ón am sin.

Is féidir na hearraí a thabhairt chuig Pobalscoil Chorca Dhuibhne ar an nó roimis an 25 Aibreán, 2016

Tuilleadh eolais ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne ag  https://pcd07.ie/teagmhai/   nó  066 91510055

__________________________________________________

Call for 1916 Memorabilia

As part of 1916 celebrations at Pobalscoil Chorca Dhuibhne the school is requesting the loan of any 1916 memorabilia for commemoration events taking place in the school from the 2nd to 6th May, 2016.   We will gladly accept any submissions relating to 1916 memorabilia from the Corca Dhuibhne area and outside. Sample items include: photographs, slides, film, postcards, correspondence, scrapbooks, newspaper articles; programs, publications, newsletters, flyers, booklets, posters, banners, medals, ribbons, pins, costume, original flags.

Items must be submitted to Pobalscoil Chorca Dhuibhne on or before April 25th, 2016.

For more information contact Éamonn, Geraldine or Deirdre at Pobalscoil Chorca Dhuibhne at  https://pcd07.ie/teagmhai/ or 06691510055