Scoil Cothaithe Sláinte

  • Is éard atá i gceist le Scoile Cothaithe Sláinte (SCS) ná “scoil ina neartaítear i gcónaí ar a cumas bheith mar shuíomh sláintiúil le maireachtáil, foghlaim agus oibriú inti” (Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 1998)
  • Aithnítear an coincheap SCS go hidirnáisiúnta. Tá Éire mar bhall den Ghréasán ‘Scoileanna Sláinte’ san Eoraip
  • I Scoil Cothaithe Sláinte breathnaítear ar Shláinte ina iomláine agus chuige seo tugtar san áireamh na gnéithe fisiciúla, sóisialta, mothúchánach, meabhrach agus spioradálta a bhaineann léi
  • Is tionscnamh fadtéarmach a bhaineann le sláinte agus folláine atá i gceist. Tá sé seo dírithe ar phobal uile na scoile-daltaí, foireann agus tuismitheoirí/caomhnóirí- i dtreo is go mbeadh baint acu le cur chuige uile scoile.