Cláracha / ábhair

Scoil nua ar ard-chaighdeán i ngach slí a bheidh sa Phobalscoil nua seo.  Ar ndóigh cuirfear oideachas ar bhuachaillí agus ar chailíní na leithinise ar an láthair chéanna. Scoil Ghaeltachta í a fheidhmeoidh trí Ghaeilge.  Tabharfar gach tacaíocht dóibh siúd ar bheagán Gaeilge.

Cláir Oideachais

Cuirfear raon leathan Clarácha Oideachais ar fáil.

An Teastas Sóisearach Junior Certificate

Idirbhliain Transition Year Programme

Ardteistiméireacht Leaving Certificate

GCÁT,  Clár Ardteist Ghairmúil, LCVP-Leaving Certificate Vocational Programme

ATF – an Ardteist Fheidhmeach, LCA – Leaving Certificate Applied Programme.

 Ábhair

Beidh réimse leathan ábhar ar fáil

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Reiligiún
 • Stair
 • Tíreolaíocht
 • OSSP – Oideachas Síbhialta, Sóisialta agus Polaitíochta
 • Fraincis
 • Spáinnis
 • Eolaíocht
 • Staidéar Gnó
 • Ealaín
 • Ceol
 • Teicneolaíocht Ábhar-Adhmad
 • Teicneolaíocht Ábhar – Miotal
 • Graific Theicniúil
 • Corpoideachas
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • I.T. – Teicneolaíocht an Eolais
 • SPHE – Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte.