Ranganna Oíche

Ranganna Oíche – Fómhar 2017

Fraincis / French                                                                                              8 wk    €100

Ealaín / Art                                                                                                       8 wk    €100

Déanamh Troscán / Furniture Making                                                      8 wk    €100

Aeróbaic / Circuit Training                                                                           6 wk    €40

Ag Fáiltiú Roimh an Todhchaí / Embracing the Future                          8 wk    €100

Tógáil Curach / Currach Building                                                                8 wk    €100

Ag spreagadh na hImeartha agus na Cruthaitheachta  sna Luathbhlianta / Encouraging Play and Creativity in   the Early Years                                                                                                                   8 wk    €100                                             

Ag Tuiscint agus ag Tacú le Forbairt do Pháiste sna  Luathbhlianta 0-6 / Understanding and Supporting your  Child’s Development in the Early Years                                                                   8 wk    €100                                        

Gaeilge do Thosnaitheoirí/ Irish Language Course for Beginners                                                                                          

Snagrince / Swing Dancing

Garchabhair / First Aid

Pilates (Clinical)        

Ranganna ag tosnú an tseachtain dár tús 23/10/17                                          

Teagmháil : Séamus Firtéar 087 7951743    sf@pcd07.ie