Nuacht

Léamhatón/Readathon

Tá Léamhatón/Readathon á eagrú i gcomhair Mí Feabhra ar feadh mí amháin agus táimid ag súil go nglacfaidh tuismitheoirí, múinteoirí agus scoláirí páirt ann chomh fada agus is féidir. Beidh sé ag críochnú ar an 5 Márta – World Book Day- Tá súil againn go mbeidh sibh ar fad ábalta urraíocht €1 a fháil ar gach leabhar a léann sibh

  • Faigh cárta urraíochta ó Mháire Ní Normaoile sa Leabharlann
  • Bí linn gan teip

Léamhatón

  • ag tosnú 5 Feabhra
  • ag léanúint go dtí 5 Márta
  • Mí amháin
  • Oscailte do gach rang
  • Faigh urraíocht do gach leabhar a léann tú
  • €1 do gach leabhar

Tar go dtí an leabharlann /203 Déardaoin an 5 Feabhra i gcomhair cárta urraíochta ó Mháire Ní Normaoile.

  •  Leabharann oscailte Dé Máirt, Dé Ceadaoin, Déardaoin 1.30 go dtí 1.55
  • Ní féidir leabhair a thógaint ón Leabharlann  gan cead

Airgead ón Readathon- leabhair nua don leabharlann agus carthanas éigin ainmnithe ag an scoil