Nuacht

CanTeen Ireland – Ruairc Ó Scolláin

Hello. Mise Ruarc Scally, táim sa chúigiú bliain agus táim sé bliana déag d’aois. Faoi mar is eol do chuid agaibh, b’fhéidir, nuair a bhí mé i mo leanbh, bhí ailse orm.

Sa bhliain 2008, nuair a bhí mé naoi mbliana d’aois, d’éirigh mé ana-bhreoite agus cuireadh go dtí ospidéil difriúla mé chun na haon sórt tástála a dhéanamh orm. Agus ar deireadh dúradh liom go raibh an galar Hodgkin orm (Hodgkin’s Lymphoma). Is ailse é sin a fhásann sna faróga limfe (sna lymph nodes). Tá córas faróga ann a théann ar fuaid an choirp ó do cheann síos tríd an corp ar fad. I mo chás féin, thosaigh an ailse sa mhuineál agus leath sé go dtí na scamhóga.

Toisc gur leath sé go dtí ceann de na horgáin mhóra sa chorp agus toisc go raibh sé i níos mó ná áit amháin, ba ailse grád 4 a bhí orm – an grád is airde agus is dainséaraí. Bhí ana-seans liom, áfach, go raibh dochtúirí ana-mhaith agam agus tar éis cúpla mí de chemo agus radaíocht, scaoileadh abhaile arís mé. Chaitheas dul thar n-ais uair sa mhí sula ndúradh liom go raibh an ailse imithe ar fad sa bhliain 2009. Sin díreach os cionn bliain ó fuaireas an diagnóis an chéad lá. Ní raibh orm turas a thabhairt ar na dochtúirí chomh minic céanna ina dhiaidh sin agus anois sé bliana ar aghaidh i mo shaol ní chaithim ach dul thar n-ais uair sa bhliain.

An chúis atá agam é seo a rá libh ná chun feasacht a ardú agus airgead a bhailiú do Canteen Ireland – eagraíocht a thugann tacaíocht do dhaoine óga go bhfuil ailse orthu. Táim féin i mo bhall den ngrúpa tacaíochta seo le os cionn trí bliana anois.

Agus tú ag teacht chugat féin ó ailse caithfidh an corp cneasú, ach ní hamháin san, ach caitheann an aigne cneasú chomh maith. Go minic bíonn cabhair ó dhaoine an cneasú síceolaíoch san a dhéanamh. D’éirigh liomsa é sin a dhéanamh go héasca mar bhí an chabhair agus an tacaíocht agam. Ach uaireanta, do dhaoine eile, bíonn sé ana-dheacair orthu muna bhfuil na rudaí sin acu agus d’fhéadfadh ísle brí teacht orthu.

An tacaíocht is fearr is féidir a fháil ná an tacaíocht a fhaigheann tú ó dhaoine atá tar éis ailse a bheith orthu féin agus go bhfuil taithí acu ar an saol san ospidéal agus ar an saol age baile le ailse. Tuigeann na daoine seo go díreach conas mar a bhraitheann tú. Tá aithne agamsa ar chúigear eile go bhfuil / nó go raibh an rud céanna orthu is a bhí ormsa.

Bíonn tacaíocht ar fáil ó Canteen i gcónaí. Is féidir glaoch ar dhuine de na ceannairí nó ar chara éigin go mbuail tú leo ag na deirí seachtaine nó na laethanta a eagraíonn Canteen. Tá fís déanta ag Canteen mar gheall ar an obair a dhéanann siad agus na daoine atá páirteach ann. Tá seana-aithne agam ar na daoine sin agus is geall le clann eile dom iad.

Is carthanacht neamh-rialtais í Canteen. Tagann an maoiniú ar fad ó bhailiúcháin airgid agus ó dheontaisí. Is ar an gcúis sin go bhfuilimid ag eagrú lá speisialta Dé hAoine – Lá Gruaig agus Hataí Craiceáilte chun airgead a bhailiú agus le cúnamh Dé beidh Canteen ábalta níos mó laethanta tacaíochta a chur ar fáil do na baill, dá bharr.