Nuacht

An Druncaeir Ocrach

Ghlac grúpa ón Idirbhliain páirt i ndráma leis an máistir Seosaimh Ó Criodáin. An t-ainm a bhí air ná ‘An Druncaeir Ocrach’.

Bhí dhá pháirt sa dráma. Sa chéad pháirt téann fear isteach i dtigh tábhairne agus bíonn sé idir dhá chomhairle faoi phionta a ól. Tagann guthanna an diabhail agus an aingil isteach ina cheann ag rá leis an pionta a ól agus ag rá leis gan an pionta a ól. Sa dara cuid téann an fear isteach i mbialann tar éis cúpla pionta a ól. Buaileann sé le custaiméir tábhachtach ón bhFrainc atá ag foghlaim na Gaeilge. Múineann sé cúpla focal di!

Iad súid a bhí páirteach:

  • Anna Nic Eoin
  • Dawn Ní Illéard
  • Proinnsias Ó Cathasaigh
  • Gabriella Juillet
  • Claire Ní Mhuirthile
  • Muireann de hÓra

Bhí ar an ngrúpa go leor cleachtaidh a dhéanamh. Thosnaíodar roimis na Nollag agus lean siad orthu ag cleachtadh ar feadh cúpla mí.

Chuireadar isteach ar chomórtas an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta a bhí ar siúl i gCorcaigh. D’éirigh leo an craobh a bhaint amach ar an 3ú lá d’Aibreán i Muileann gCearr.

Bhaineadaran-taithneamh as, agus táid buíoch as ucht an obair ar fad a dhéan an Máistir Ó Criodáin leo.