Cúram Tréadach

I gclár Cúram Tréadach na scoile tá:

  • Oide Bliana, Oide Ranga
  • Gairmthreoir, Comhairleoireacht
  • Tacaíocht Foghlama
  • Ceannairí Ranga
  • Séiplíneach Scoile
  • Comhairle na Mac Léinn
  • Cúrsaí Spioradálta Scoile, Aifrinntí Ranga
  • Seirbhís Tacaíochta Méala agus Treoir Spioradálta