Postanna

Postanna i bPobalscoil Chorca Dhuibhne

  • Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) / Staidéar Forgníocht

11 uair (ag braith ar faomhadh na Roinne Oideachais & Scileanna)

  • Spáinnis

11 uair (ag braith ar faomhadh na Roinne Oideachais & Scileanna)

  • Béarla go Ardteist Ard leibhéal – Saoire Máithreachais ón 3/9/2018

Oideachais Feabhais agus Gaeilge( buntáiste)

22 uair.

  • Gaeilge – Saoire Máithreachais ón 11/10/2018

Ríomhaireacht, SPHE (buntáiste)

16 uair